Jak jsem si otevřel opravnu kol... http://www.baf.prodejce.cz/

..a poutací cedule na bráně s otevírací dobou...opravy kol přijímám i v ostatních dnech, pokud jsem přítomen...
Zpět