Jak jsem zpíval s Karlem Černochem...

Letošní dovolenou jsme strávili na ranchi Vogelsang v Podlesí u Sama Halbhubera.První sobotní večer byl ve znamení odhalování a zpívání v přítomnosti Karla Černocha a ostatních příjemných společníků.
Zpět